Fundacja Zielony Dom to inicjatywa tworzona przez zwykłych ludzi, których los obdarzył niezwykłą misją - opieki i wychowania dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, a także przyjaciółmi tych wyjątkowych osób i właśnie dla nich pragniemy stworzyć przestrzeń do samodzielnego i niezależnego życia  i rozwoju. Celem fundacji jest wszechstronna pomoc, we wszystkich dziedzinach życia, osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.  Pragniemy stworzyć takie miejsce, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły realizować swoje pasje i zainteresowania, a także realizować się zawodowo. W tym celu założyliśmy przedsiębiorstwo społeczne, w którym na razie zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością intelektualną, ale naszym zamiarem jest rozszerzenie działalności, aby móc zatrudnić więcej osób i stworzyć dobry klimat zarówno dla naszych podopiecznych jak i wszystkich klientów Zielonego Domu.