Dzięki pozytywnej ocenie projektu jaki we wrześniu 2017 roku złożyliśmy do Ośrodka Wsparcia Ekonomii, od listopada 2017 prowadzimy przedsiębiorstwo społeczne.

             W ramach naszego przedsięwzięcia  tworzymy zagrodę edukacyjną, której celem jest edukacja w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także w zakresie przetwórstwa płodów rolnych oraz świadomości ekologicznej i konsumenckiej. Przedsiębiorstwo posiadać będzie zwierzęta gospodarskie (króliki, drób, kozy, barany itp.) i uprawy roślinne (ekologiczny ogródek ziołowy), przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży, przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych. Istotą tych działań jest stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy będą mogli, w sposób jak najbardziej empiryczny poznawać otaczający nas świat.

            Organizujemy również zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów językowych, warsztatów muzycznych oraz zajęć artystycznych, podczas których będą wykonywane różnorodne przedmioty dekoracyjne i ozdoby okolicznościowe.

          Przedmiotem działalności zagrody edukacyjnej jest także organizacja rodzinnych imprez okolicznościowych: zabaw urodzinowych i imieninowych dla dzieci, z udziałem animatorów i poczęstunkiem, a także spotkania rodzinne dla osób dorosłych związane z wszelkimi uroczystościami rodzinnymi.  W przypadku imprez dla dorosłych będzie to powiązane z udostępnieniem pomieszczeń, organizacją cateringu i obsługą gości.

               Innowacją jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nasze dotychczasowe doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, jednoznacznie pokazują, że ich otwartość i życzliwość bardzo dobrze wpływają na pracę w grupach warsztatowych. Chcemy, aby przedsiębiorstwo było miejscem, w którym osoby niepełnosprawne nie tylko będą wykonywać pracę zarobkową, ale również realizować swoje zainteresowania i pasje. Kontakt z ludźmi, wykonywana praca oraz aktywne spędzanie czasu wolnego ( m.in. na ten cel chcemy przeznaczyć wypracowany zysk), pozwoli tym ludziom czuć się potrzebnym i szczęśliwym i wpłynie korzystnie na ich funkcjonowanie w społeczeństwie.