Terminy Mszy  Świętych:
- 24 marca,
- 21 kwietnia,
- 26 maja,
- 23 czerwca.