Fundacja Zielony Dom to inicjatywa tworzona przez zwykłych ludzi, których los obdarzył niezwykłą misją - opieki i wychowania dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, a także przyjaciółmi tych wyjątkowych osób i właśnie dla nich pragniemy stworzyć przestrzeń do samodzielnego i niezależnego życia  i rozwoju. Celem fundacji jest wszechstronna pomoc, we wszystkich dziedzinach życia, osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, a naszym wielkim marzeniem jest stworzenie domu, w którym znajdą miłość, życzliwość i  poczucie bezpieczeństwa. Pomysł stworzenia takiego miejsca zrodził się z naszych doświadczeń z młodzieżą niepełnosprawną oraz z naglącej potrzeby stworzenia takiego miejsca.

                   Idea utworzenia Zielonego Domu zaczyna powoli przybierać realny kształt, rozpoczęliśmy bowiem generalny remont budynku pod Zieloną Górą, który dzierżawimy od parafii w Świdnicy. Po ukończeniu remontu, planujemy, aby nasz dom stał się miejscem, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły realizować swoje pasje i zainteresowania, a także miejscem spotkań, warsztatów i konferencji dla środowiska osób pomagających zawodowo lub społecznie. Będzie to również zaplecze kulturalno - sportowe dla społeczności lokalnej.

                     Teren wokół budynku przeznaczony będzie na stworzenie niewielkiego ekologicznego gospodarstwa, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły  pracować. Dzięki pozytywnej ocenie projektu, jaki we wrześniu 2017 roku złożyliśmy do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, nasze marzenie urealnia się. Od listopada 2017 działa przedsiębiorstwo społeczne. W ramach tego przedsięwzięcia tworzymy zagrodę edukacyjną, w której znalazło zatrudnienie 5 osób, w tym dwoje niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto wiele osób z niepełnosprawnością pomaga nam w ramach wolontariatu, w różnych pracach porządkowo-remontowych, związanych z prowadzeniem Zielonego Domu.
 
                    Fundacja nie tylko skupia się na budowie domu. Prowadzimy dla naszych podopiecznych zajęcia na basenie, organizujemy różnorodne imprezy i wycieczki. Organizujemy również specjalistyczne szkolenia, dotyczące zagadnień związanych z diagnozą, rehabilitacją i pomocą osobom niepełnosprawnym.

                      Za zgodą księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego przygotowujemy nasze dzieci do sakramentu bierzmowania, który odbędzie się 5 maja 2018 r.