1.    Wycieczka krajoznawcza dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do Warszawy – maj 2016
2.    Nauka pływania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – I-XII 2016 - Zajęcia na basenie - zobacz.
3.    Warsztaty ,,Mutyzm selektywny - oddziaływania szkolne i przedszkolne” – czerwiec 201 - zobacz.
4.    Półkolonie letnie – lipiec 2016
5.    Organizacja rekolekcji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świdnicy – grudzień 2016
6.    Nauka pływania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – I-XII 2017
7.    Zimowisko dla dzieci pozostających w domu – luty 2017
8.    Warsztaty muzyczne „Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT” – II-VI 2017
9.    Półkolonie letnie – lipiec 2017
10.  „Zajęcia stymulujące rozwój metodą EEG – biofeedback dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” IX-XII 2017 -                     Terapia     „EEG-Biofeedback" - zobacz.
11.  Projekt „Rozwijamy społeczny biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego                   Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – listopad 2017
12.  Nauka pływania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – I-XII 2018
13.  Zimowisko dla dzieci pozostających w domu – luty 2018