Rada Fundacji w składzie:

Małgorzata Szewczak - Przewodnicząca Rady
Dariusz Roman Szewczak
Ireneusz Wiktor Marchewski
Grażyna Maria Marchewska
Piotr Maria Szmytkiewicz
Małgorzata Agnieszka Szmytkiewicz
Wiesława Kucharczyk
Irena Jędrzejowska

Zarząd Fundacji w składzie:

Marzenna Maria Hozakowska – Prezes Zarządu Fundacji
Joanna Anna Majorczyk – Wiceprezes Zarządu Fundacji
ks. Robert Tomalka - Członek Zarządu Fundacji
Alina Zenona Heinze – Sekretarz